கந்தர் அனுபூதி

பொருளடக்கம்
மயில், வேல், சேவல் எனப் பாடும் பணியருள் பெற்றிட
புறமும் அகமும் அற்றுப் போக
கல்வியில் சிறந்து விளங்கிட
துறவு பெற்றிட
மாயை ஒழிந்திட
மாதரைத் தழுவிட
தீராப் பிணியும் தீர்ந்திட
குடிமக்களைத் தம் வசப்படுத்திட
பெண்ணாசை ஒழித்திட
நமனை விலக்க
தளிகை சேர்த்திட
களவு போன பொருளைக் கண்டுபிடித்திட
பயமின்றி இருள்வழி நடக்க
பாத தரிசனம் செய்திட
அஷ்டாவதானம் செய்திட
பேராசை ஒழிந்திட
தன்னுடைய நடத்தை மேன்மையாகிட
பக்தி நெறி வழுவாதிருக்க
இல்வாழ்க்கை நீங்கிட
அனுக்கிரகம் பெற்றிட
திருவடி வணங்கிட
தவ பலன் பெற்றிட
சுவாமி இடத்துப் பிராது கூறிட
கன்னியர் வலையில் சிக்காமல் இருக்க
மகாவினை ஒழித்திட
ஆதரவற்றோர்க்கு ஆதரவு கிட்ட
பாக்கியத்தை விதி வழி அனுபவித்திட
பேரின்ப நிலை பெற்றிட
தெய்வக் குற்றம் மன்னித்திட வேண்டுதல்
மெய்ஞான நிலையை அடைந்திட
தீவினைகள் அகன்றிட
கலை ஞானம் நலம் யாவும் கிடைத்திட
குடும்பக் கவலைகள் நீங்க
பெண்ணைத் தாயாக நினைத்திட
இம்மை மறுமை வினைகள் நீங்கிட
இறையருள் பெற்றிட
அகந்தையை ஒழித்திட
ஆவேரி நீக்குதல் பேயோட்டுதல், பிசாசம் ஒழித்திட
ஆசைகள் அற்றுப் போக
மயக்கம் தெளிந்திட
நித்திய தேகம் பெற்றிட
பிடித்த குறி பிசகாது இருந்திட
ஆசானாகி அனுக்கிரகம் பெற்றிட
குருமந்திரம் பெற்றிட
கல்வியில் மேன்மை பெற்றிட
கவலை தீர்ந்திட
ஆனந்த நடனம் கண்டிட
தற்சொரூபம் காண
தன்னை அறிந்திட
அவா அறுத்திட
நினைத்தபடி தரிசனம் கொடுத்திட